Schülersprecher und Stellvertreter

Schülersprecher und Stellvertreter im Schuljahr 2016/17


 
In der Schülerratssitzung am 26. September 2017 wurden folgende Schülervertreter gewählt:

Schülersprecher:

  • Maurice Wiluda, GA16D

Stellvertreter:

  • Soufyan Qassiti, HH16A
  • Alperen Demir, HH17A
  • Marieline Stock, GY17A
  • Ramao Berger, GY17A
  • Marcel Geschwind, GH17E
  • David Ottp, GY16A
  • Hanan Abdellaoui, ZF15H
  • Maximilian Marter, GH17A
  • Merlin Blank, GA16A